DİKKAT! Bu siteye ve tüm Reckitt Benckiser sitelerine ("buradan itibaren "Site/Siteler") erişim ve bunların kullanımı aşağıdaki hükümlere ve ilgili tüm mevzuata tabidir. Bu Siteyi kullandığınızda bu hükümleri kabul etmiş olduğunuz addolunur. İşbu hükümleri kabul etmiyorsanız Siteyi görüntülememeniz gerekmektedir. Sitelerimizde söz konusu Siteye ilişkin olarak ek hükümlere de yer verilebilir. Söz konusu ek hükümlerle işbu hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık durumunda işbu hükümler geçerli sayılır. Reckitt Benckiser söz konusu hükümleri gözden geçirme ve/veya Sitelere erişimi herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutar. Zaman içerisinde Siteleri kontrol ederek, tarafınız açısından bağlayıcılığı bulunan mevcut Hukuki Bildirimde ve diğer ek hükümlerde herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakmanız gerekmektedir.


Bu Siteyi kişisel eğlence ve bilgi alma amacıyla ziyaret edebilirsiniz. Ticari olmayan, eğitime, özel kullanıma veya hane kullanımına ilişkin amaçlarla Sitede bulunan her türlü materyali bir bilgisayara indirebilir veya yazdırabilirsiniz. Ancak işbu Sitenin içeriğini Reckitt Benckiser'in yazılı izni olmadan dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, veya revize edemezsiniz. Önceden yazılı iznimizi almadan Siteye üçüncü bir siteden bağlantı veremezsiniz.


Aksi belirtilmedikçe Sitede yer alan tüm materyallerin (fotoğraflar ve diğer görseller de dâhil olmak üzere) telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Reckitt Benckiser veya lisans verenlerine aittir. Bu Siteye erişim veya Sitenin kullanımı üçüncü şahıslara fikri mülkiyet hakkı devri veya bunlar üzerinde herhangi bir hak sahipliği doğurmaz. Aksine işbu Siteye ilişkin bilcümle haklar ve hak sahipliği tümüyle Reckitt Benckiser veya lisans verenlerine aittir. Reckitt Benckiser Siteleri telif hakkı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında korunmaktadır. İşbu Hukuki Bildirimin veya herhangi bir Sitenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda Siteleri kullanma izniniz kendiliğinden sona erdirilir. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar mahfuzdur.


Reckitt Benckiser ile hukuki konularda resmi bir iletişime geçmek istediğinizde ülkenizdeki Reckitt Benckiser Şirketi ile iletişime geçiniz. reckittbenckiser.com adresindeki kurumsal sitemizde yerel şirketlerimizin bir listesine yer verilmektedir.


Sitede yer alan materyaller "olduğu gibi" verilmiş olup, herhangi bir şart, beyan, tekeffül veya başka bir hükme tabi değildir. Reckitt Benckiser işbu Sitenin veya Site ile "dinamik bağlantılı" herhangi bir başka sitenin gerçeğe uygunluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmaz. Reckitt Benckiser önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sitede yer alan materyallerin tarihi geçmiş olabilir. Reckitt Benckiser bu tür materyalleri güncelleme yönünde herhangi bir taahhütte bulunmaz. Bu minvalde, kanunun izin verdiği ölçüde, Reckitt Benckiser, işbu Hukuki Bildirim dışında her türlü beyan, tekeffül, şart veya diğer hükümlerden bağımsız surette işbu Siteyi size sunmaktadır.


Sağlık ürünlerimiz veya ruhsatlı ilaçlarımıza ilişkin bilgi vermek üzere tasarlanmış olan Siteler tıbbi görüş veya kullanım talimatı verme amacına yönelik olmayıp, bireylerce belirli amaçlar için hareket noktası olarak değerlendirilmemesi gereken yalnızca genel bilgiler sağlamaktadır. Şahsi vakanız veya ihtiyaçlarınıza yönelik tedavi görüşü belirtmesi için mutlaka doktorunuz veya eczacınız ile görüşün.


Reckitt Benckiser (bağlı kuruluşları, Reckitt Benckiser'in veya bağlı kuruluşlarının yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, temsilcileri de dâhil olmak üzere) (a) işbu Siteye erişim imkânı (veya imkânsızlığı), (b) işbu Sitedeki herhangi bir içeriğin kullanılması (veya kullanılamaması), veya (c) işbu Site ile "dinamik bağlantılı" herhangi bir sitenin içeriğinden ötürü doğrudan, dolaylı, arızi, veya cezai herhangi bir sorumluluk taşımaz. Ayrıca Reckitt Benckiser işbu Sitenin veya siteyi erişime sunan sunucunun virüs veya herhangi bir zararlı bileşen taşımadığı konusunda bir teminat vermez. Bakım, onarım veya düzeltme ile ilgili olarak gereken tüm masraflar tarafınıza (Reckitt Benckiser'e değil) ait olup, bu hususlarla ilgili olarak ortaya çıkacak hukuk süreçlerinde tazminat maddi tazminatla sınırlı olup, parasal bir tazminat ödenmesi emri dışında herhangi bir tedbir veya emir mahiyetinde gerçekleşemez.


İşbu Siteye internet üzerinde mesaj yazmak veya iletimde bulunmak suretiyle Reckitt Benckiser'e söz konusu materyallerin gizli ve özel olmayan materyal olduğu, ve bu şekilde muamele göreceği hususunda taahhütte bulunursunuz. Bu Sitede herhangi bir materyal yayınlamak veya Siteye göndermek suretiyle Reckitt Benckiser'in ve bağlı kuruluşlarının söz konusu materyal ve/veya iletiyi çoğaltmak, iletmek, yayınlamak, yayımlamak, veya yazmak da dâhil olmak üzere her türlü şekilde kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Reckitt Benckiser bu Sitede yayınlanan mesajlara yanıt vermek, ya da söz konusu iletim ve/veya materyaller için herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir. İlgili ulusal mevzuatın bir web sitesinde yayınlanabilecek olan materyal türünü düzenlediğini göz önünde bulundurunuz. Tehdit, iftira, hakaret içeren, açık saçık, pornografik veya küfürlü materyalleri yasaklayan mevzuata uygun davranmak ve suçu öven mahiyette veya ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir materyal yüklememek yönünde yükümlülüğünüz bulunmaktadır.


Reckitt Benckiser'in Sitelerine gönderilen iletim ve materyalleri gözden geçirme imkânı veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan, Reckitt Benckiser tümüyle kendi takdiri çerçevesinde, herhangi bir nedenle kabul edilemez bulduğu her türlü iletim veya materyali kaldırma hakkını saklı tutar.


Reckitt Benckiser bu Sitede yalnızca ilgili ülkede kendisinin veya bağlı kuruluşlarının, lisans, tescil başvurusu veya marka tescili, veya başka şekillerde kullanma hakkına sahip olduğu isim, logo veya markaları kullanma niyetindedir. Şüphelerin izalesi bağlamında, Reckitt Benckiser ilgili ülkede kullanma yetkisinin bulunmadığı herhangi bir isim, logo veya markayı kullanma niyetinde olmayıp, söz konusu isim, logo veya markayı taşıyan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti de söz konusu ülkede vermeyecektir. İşbu hükümlerde veya Site içeriğinde belirtilen şekiller dışında işbu Sitede yer alan ticari markaların ve diğer her türlü içeriğin kullanımı veya hatalı kullanımı kesin surette yasaktır.


Site kullanımınız tüm boyutlarıyla, hukuk tercihine dair hükümleri haricinde İngiltere ve Galler kanunlarına tabidir. İşbu Site bağlamında söz konusu olabilecek her türlü hukuki fiil veya talep söz konusu fiil veya talebe neden olan durumdan itibaren 12 ay içerisinde başlatılmalıdır.


Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Ticari merkezi: 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH

İngiltere ve Galler'de tescil no. 261312